Informujemy o trwających utrudnieniach w ruchu związanych z przeprowadzanym remontem nawierzchni i dylatacji na moście południowym w ciągu ul.Focha. Utrudnienia mogą potrwać do końca września br.

Miejsce: ul.Focha

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Informujemy o utrudnieniach w ruchu w ramach remontu nawierzchni i dylatacji na południowym moście w ciągu ul. Focha. Z uwagi na odkryty bardzo zły stan płyty pomostu, roboty związane z ułożeniem nowych dylatacji bitumicznych, pomimo gotowej już nowej nawierzchni na przęsłach, musiały zostać przerwane. Aktualnie określamy zasięg zniszczeń i rozszerzamy zakres prac w celu przywrócenia sprawności konstrukcji. Utrudnienia mogą potrwać nawet miesiąc. Czynny jest tylko jeden z trzech pasów ruchu.

Planowany termin zakończenia: 2019-09-30