Miejsce: Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-09-02

Planowany termin zakończenia: 2019-10-04