Od 29.08.2019r. wykonawca prac planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (etap 5), który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 61 do posesji 69. Planowany termin zakończenia dla etapu 5, to 30.09.2019r.

 

 

Miejsce:

Inwestor:

Cel i występujące utrudnienia w ruchu:

Planowany termin zakończenia: