Miejsce: ul. Szpitalna - od ul. Hubala-Dobrzańskiego do ul. Wojska Polskiego

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. Rozpoczęcie prac: 2019-08-19

Planowany termin zakończenia: 2019-09-24