Miejsce: ul. Wojska Polskiego - od ul. Chemicznej (zakresu pętli tramwajowej) do ul. Baczyńskiego

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: remont nawierzchni: wymiana krawężników i warstw bitumicznych - prace wykonywane pod ruchem, wystapią lokalne utrudnienia. Rozpoczęcie prac: 2019-08-16

Planowany termin zakończenia: 2019-09-24