Miejsce: ul. Izerska

Inwestor: Prywartny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej - prace prowadzone na jezdni i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-08-27

Planowany termin zakończenia: 2019-08-31