Miejsce: ul. Wojska Polskiego (Petersona) / Krzywca

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-08-08

Planowany termin zakończenia: 2019-08-31