Informujemy,że od dzisiaj tj. 05.08.2019r. Wykonawca robót drogowych rozpoczyna prace w ramach zadania pn:" Budowa ul. Jeżynowej w Bydgoszczy". Zamknięty zostanie odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Borówkowej. Utrudniony będzie również dojazd do posesji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Miejsce: ul. Jeżynowa

Inwestor:

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zamknięty zostanie odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Borówkowej. Utrudniony będzie również dojazd do posesji.

Planowany termin zakończenia: 2019-08-31