Informujemy, że od 23.07.2019r Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn: "Budowa ul. Sanatoryjnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (Etap I) który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul.Sanatoryjnej od posesji nr 1 do posesji nr 25. Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku. Planowany termin zakończenia dla etapu I - 31.08.2019r.

Obecnie prace prowadzone są na etapach 2,4,7 i 9 tj. na odcinkach ul. Sanatoryjnej pomiędzy skrzyżowaniami:

- od ul. Kudowskiej do skrzyżowania (od posesji nr 77 do 85 )-etap 7-planowany termin zakończenia do 31.07.2019r.

- od ul. Wycieczkowej do ul. Rajdowej ( od posesji nr 45 do 59 )-etap 4-planowany termin zakonczenia do 05.08.2019r.

- od sięgacza ul. Sanatoryjnej do ul.Szczawnickiej ( od posesji nr 25 do 37 )-etap 2-planowany termin zakończenia 31.07.2019r.

- na odcinku ul.Sanatoryjnej od posesji nr 97 w kierunku lasu -etap 9-planowany termin zakonczenia 09.09.2019r.

Przypominamy również o miejscowych utrudnieniach w ruchu związanych z wykonaniem robót sieciowych:wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 85. Planowany termin zakończenia: 14.08.2019r.

Prace na odcinku od ul. Krynickiej do ul. Kudowskiej ( od posesji nr 69 do 77 )-etap 6-zakończono.

Miejsce: ul.Sanatoryjna

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Planowane rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (Etap I) który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul.Sanatoryjnej od posesji nr 1 do posesji nr 25.Planowany termin zakończenia dla etapu I - 31.08.2019r.

Planowany termin zakończenia: 2019-08-31