Informujemy, że Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn: "Budowa ul. Sanatoryjnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" obecnie prowadzi prace na poszczególnych etapach 1,2,3,9 i 10.

- od ul. Letniskowej do drugiego sięgacza ul.Sanatoryjnej (od posesji nr 1 do 25 )-etap 1 i 2-planowany termin zakończenia do 21.10.2019r.

- parking i jezdnia pod kościołem - etap 3 -  planowany termin do 18.10.2019r.

- na odcinku od ul. Sanatoryjnej ( od posesji nr 97 w kierunku lasu) -etap 9-planowany termin zakończenia 18.10.2019r.

- na odcinku ul.Sanatoryjnej od posesji nr 97 do posesji 109 -etap 10-planowany termin zakonczenia 11.10.2019r.

 

Miejsce: ul.Sanatoryjna

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Planowane rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (Etap 5) który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul.Sanatoryjnej od posesji nr 61 do posesji nr 69.Planowany termin zakończenia dla etapu 5 - 30.09.2019r.

Planowany termin zakończenia: 2019-10-31