Miejsce: ul. Trentowskiego

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-07-10

Planowany termin zakończenia: 2019-07-19