Informujemy,że od 16.07.2019r Wykonawca robót budowlanych na zadaniu pn: "Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy" wprowadza kolejną czasową organizację ruchu drogowego na ul. Grunwaldzkiej (odcinek etapu III) która będzie polegała na przełożeniu ruchu z istniejącej jezdni północnej na jezdnię południową. Schemat w załączeniu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych. Informujemy również że od dnia 12.07.2019 r. przywrócona zostanie stała organizacja ruchu drogowego na ul. Przejście.

Załączniki:
Pobierz plik (1.1 Etap 1.pdf)1.1 Etap 1.pdf[ ]632 kB
Pobierz plik (1.2 Etap 1.pdf)1.2 Etap 1.pdf[ ]1273 kB

Miejsce: ul.Grunwaldzka

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Przełożenie ruchu z istniejącej jezdni północnej na jezdnię południową.Natomiast od dnia 12.07.2019 r. przywrócona zostanie stała organizacja ruchu drogowego na ul. Przejście.

Planowany termin zakończenia: 2019-07-28