Miejsce: ul. Techników, Łukasiewicza

Inwestor: KPEC Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu i zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2019-07-04

Planowany termin zakończenia: 2019-07-19