W związku z budową oświetlenia ulicznego na ul. Warmińskiego wystąpią czasowe zajęcia pasa drogowego i związane z tym utrudnienia. Planowany termin zakończenia prac 31 sierpnia 2019 roku. 

Miejsce: ul. Warmińskiego

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Budowa oświetlenia ulicznego

Planowany termin zakończenia: 2019-08-31