Miejsce: ul. Boczna, Fabryczna

Inwestor: Prywatny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa zjazdów – prace prowadzone na jezdni, chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-07-01

Planowany termin zakończenia: 2019-07-12