Od dnia 26.06.2019 roku, w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Orląt Lwowskich z ul. Pelplińską mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Planowane zakończenie prac do końca lipca.  

Miejsce: Skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul. Orląt Lwowskich

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Budowa sygnalizacji świetlnej

Planowany termin zakończenia: 2019-07-31