Informujemy,że od 11.06.2019r. Wykonawca robót na zadaniu pn:"Budowa ul. Siedleckiej w Bydgoszczy na odcinku od ul.Koronowskiej do ul.Chmielnej" wprowadza tymczasową organizację ruchu na odcinku ul.Siedleckiej od ul. Chmielnej do ul.Łubinowej (zgodnie z załącznikami). Prace będą podzielone na podetapy:Wykonawca rozpocznie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Chmielną (etap 3C) i będzie realizował kolejne etapy w kierunku skrzyżowania z ul.Koronowską.

Załączniki:
Pobierz plik (Rysunek 1.3-Etap III.pdf)Rysunek 1.3-Etap III.pdf[ ]155 kB
Pobierz plik (Rysunek 4.7-Etap III.pdf)Rysunek 4.7-Etap III.pdf[ ]250 kB

Miejsce: ul.Siedlecka odcinek od ul.Chmielnej do ul.Łubinowej

Inwestor:

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ul.Siedleckiej od ul. Chmielnej do ul.Łubinowej. Prace będą podzielone na podetapy:Wykonawca rozpocznie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Chmielną (etap 3C) i będzie realizował kolejne etapy w kierunku skrzyżowania z ul.Koronowską.

Planowany termin zakończenia: 2019-09-10