Informujemy,że Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn: "Budowa ul. Sanatoryjnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" udostępnił dla ruchu odcinek ul. Sanatoryjnej od posesji nr 62 do 97 (etap 8), a od 13.06.2019r. planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (etap 7), który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 77 do 85. Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku.

Obecnie prace prowadzone są na etapach 2,4,6 tj. na odcinkach ul. Sanatoryjnej pomiędzy skrzyżowaniami:

- od ul. Krynickiej do ul. Kudowskiej (od posesji nr 69 do 77) - etap 6

- od ul. Wycieczkowej do ul. Rajdowej (od posesji nr 45 do 59) - etap 4

- od sięgacza ul. Sanatoryjnej do ul. Szczawnickiej ( od posesji nr 25 do 37) - etap 2

Planowany termin zakonczenia 31.07.2019r

Przypominamy również o miejscowych utrudnieniach w ruchu związanych z wykonaniem robót sieciowych:wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych na odcinku od posesji nr 1 do posesji 85. Planowany termin zakończenia: 14.08.2019r.

 

Miejsce: ul.Sanatoryjna

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wykonawca planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (etap 7), który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 77 do 85.

Planowany termin zakończenia: 2019-07-31