Miejsce: teren miasta Bydgoszczy

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: odnawianie oznakowania poziomego - prace malarskie wykonywane będą głównie wieczorem i w nocy żeby ograniczyć utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2019-06-05

Planowany termin zakończenia: 2019-08-16