Informujemy,że od dnia 03.06.2019r Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn:"Rozbudowa ul.Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy" wprowadza czasową organizację ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Okopowej w ul. Grunwaldzką. Utrudnienia w ruchu we wskazanej lokalizacji potrwają do końca lipca br.

Miejsce: ul.Okopowa

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Okopowej w ul. Grunwaldzką.

Planowany termin zakończenia: 2019-07-31