Informujemy,że od dnia 28.05.2019r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy" wprowadza czasową organizację ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Łąkowej oraz ul. Św.Antoniego z Padwy w ul. Grunwaldzką. Planowany termin zamknięcia do końca września br.

Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje zamknięcie wlotu ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką o którym pisaliśmy wcześniej tutaj.

Miejsce: ul. Grunwaldza

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu drogowego, która będzie polegała na zamknięciu włączenia ul. Łąkowej oraz ul. Św.Antoniego z Padwy w ul. Grunwaldzką.

Planowany termin zakończenia: 2019-09-30