Miejsce: Rondo Kujawskie

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: wyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności

Planowany termin zakończenia: