Miejsce: ul. Jackowskiego, Garbary, Królowej Jadwigi

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa linii kablowych nn 0,4 kV – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-04-23

Planowany termin zakończenia: 2019-05-23