Miejsce: ul. Dworcowa, Warmińskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-26

Planowany termin zakończenia: 2019-04-27