Informujemy.że od 23.04.2019r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.: "Budowa ul. Sanatoryjnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" wprowadzi czasową organizację ruchu na ul. Sanatoryjnej w Bydgoszczy dla etapu 8, która bedzie polegała na całkowitym zamknięciu odcinka jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 62 do nr 97. Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku.

Miejsce: ul.Sanatoryjna

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Sanatoryjnej w Bydgoszczy dla etapu 8, która bedzie polegała na całkowitym zamknięciu odcinka jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 62 do nr 97.

Planowany termin zakończenia: 2019-05-25