Informujemy,że od 17.04.2019r. w związku z prowadzonymi pracami dorgowymi  w ramach zadania pn:"Przebudowa ul. Bydgoskiej" Wykonawca wprowadzi kolejną organizację ruchu polegajacą na wydłużeniu zamknięcia ul. Bydgoskiej od ul. Filomatów do ul. Frycza Modrzewskiego. Ulice Góralska, Mączna, Przy Bóżnicy pozostają cały czas nieprzejezdne. Wprowadzoną zmianę organizacji ruchu obrazują poniższe załączniki.

Miejsce: ul. Bydgoska-odcinek od ul. Filomatów do ul. F.Modrzewskiego

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wydłużenie zamknięcia ul. Bydgoskiej od ul. Filomatów do ul. Frycza Modrzewskiego. Ulice Góralska, Mączna, Przy Bóżnicy pozostają cały czas nieprzejezdne.

Planowany termin zakończenia: 2019-06-30