Informujemy, że od dnia 17.04.2019r. w ramach zadania pn: "Przebudowa ul.Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy" zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Zielonej w ul. Grunwaldzką. Zamknięcie wlotu ul. Zielonej potrwa do końca miesiąca. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych.

Miejsce: ul. Zielona

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Zielonej w ul. Grunwaldzką.

Planowany termin zakończenia: 2019-04-30