Miejsce: ul. Lisia, Sicieńska

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08

Planowany termin zakończenia: 2019-05-31