Miejsce: ul. Skośna

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci ciepłowniczej – Uwaga: wystąpia lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-17

Planowany termin zakończenia: 2019-04-22