Informujemy, że od dnia 09.04.2019r w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy" wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Okopowej w Bydgoszczy. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych.

Miejsce: ul. Okopowa

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Okopowej w Bydgoszczy.

Planowany termin zakończenia: 2019-05-10