Miejsce: ul. Fordońska 428-430 (rejon skrzyżowania z ul. Brzechwy)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej – Uwaga: wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-04-09

Planowany termin zakończenia: 2019-05-20