Uprzejmie informujemy, że ramach robót związanych z inwestycją pn: "Budowa dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy" mogą występować utrudnienia w ruchu w postaci miejscowego zajęcia pasa oraz prac w godzinach nocnych w terminie do końca maja 2019 roku.

Miejsce: ul. Grunwaldzka do ul. Kraszewskiego

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Utrudnienia w ruchu w postaci miejscowego zajęcia pasa oraz prac w godzinach nocnych w terminie do końca maja 2019 roku.

Planowany termin zakończenia: 2019-05-31