Miejsce: ul. Brzeska, Podleśna, Dobrzyńska

Inwestor: Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami - wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2019-03-22

Planowany termin zakończenia: 2019-03-29