Miejsce: ul. Czackiego 11a

Inwestor: Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa przyłacza gazowego – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-03-18

Planowany termin zakończenia: 2019-03-22