Miejsce: ul. Łukasiewicza, Kapuściska, Noakowskiego

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacja kanalizacji deszczowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2019-03-12

Planowany termin zakończenia: 2019-03-20