Informujemy, że od 01.03.2019r Wykonawca robót realizujący zadanie pn: "Budowa ul. Byszewskiej w Bydgoszczy" wprowadzi następujące Etapy tymczasowej organizacji ruchu: Etap 6 - który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Wrzosowej oraz Etap 4 - który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Chmurnej do ul. Obornickiej. Jednocześnie informujemy, że wdrożony wcześniej Etap 3 nadal pozostaje wdrożony. Wprowadzoną zmianę organizacji ruchu obrazują poniższe załączniki.

 

Miejsce: ul. Byszewska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wprowadzone zostaną Etapy tymczasowej organizacji ruchu- Etap 6 - który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Wrzosowej oraz Etap 4 - który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Chmurnej do ul. Obornickiej.

Planowany termin zakończenia: 2019-04-09