Miejsce: ul. Chemiczna (od ul. Mokrej do ul. Hutniczej)

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej - prace prowadzone w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2019-02-21

Planowany termin zakończenia: 2019-03-22