Informujemy,że od 11.02.2019r. Wykonawca robót realizujący zadanie pn: "Budowa ul. Byszewskiej w Bydgoszczy" wprowadzi Etap 3 tymczasowej organizacji ruchu który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Więcborskiej do ul. Obornickiej. Jednocześnie informujemy że od dnia 11.02.2019r przestaje obowiązywać wdrożony wcześniej Etap 2,natomiast Etap 7 nadal pozostaje wdrożony. Wprowadzoną zmianę organizacji ruchu obrazują poniższe załączniki.

Miejsce: ul.Byszewska od ul. Więcborskiej do ul. Obornickiej

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Wprowadzony Etap 3 tymczasowej organizacji ruchu obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu na odcinku od ul. Więcborskiej do ul. Obornickiej w Bydgoszczy.

Planowany termin zakończenia: 2019-03-11