Informujemy, że od 11.02.2019r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn: "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy" wprowadzi tymczasową organizacje ruchu polegającą na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką. Zamknięcie wlotu ul. Wiejskiej potrwa do końca października 2019r.

Miejsce: ul.Grunwaldzka

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu włączenia ul. Wiejskiej w ul. Grunwaldzką.

Planowany termin zakończenia: 2019-10-29