Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2019r. na prośbę Wykonawcy robót realizującego zadanie pn: "Budowa ulic Leszczyna i Osada" wprowadzony został kolejny Etap tymczasowej organizacji ruchu. Zostanie zamknięty odcinek jezdni ul. Leszczyna pomiędzy posesją przy ul. Leszczyna 50 a ulicą Widok. Ruch samochodowy na ul. Widok będzie odbywał się jezdnią wschodnią - wahadłowo. Wprowadzone utrudnienia związane z powyższą organizacją ruchu przewiduje się do połowy lutego 2019r.

Miejsce: ul.Leszczyna do ul.Widok

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zamkniecie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od posesji przy ul. Leszczyna 50 do ul. Widok. Ruch na ul. Widok będzie odbywał się jezdnią wschodnią- wahadłowo.

Planowany termin zakończenia: 2019-02-15