Informujemy,że od 10.01.2019r. Wykonawca robót realizujący zadanie pn:" Budowa ul. Byszewskiej w Bydgoszczy" wprowadzi Etap 7 tymczasowej organizacji ruchu który obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu od skrzyzowania z ul. Jęczmienną do ul. Chmielnej. Jednocześnie informujemy że wdrożony wcześniej Etap 2 nadal obowiązuje. Wprowadzoną zmianę organizacji ruchu obrazują poniższe załączniki.

 

Miejsce: ul. Byszewska

Inwestor: zdmikp

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zamknięcie ul.Byszewskiej dla ruchu od skrzyżowania z ul. Jęczmienną do ul. Chmielnej.

Planowany termin zakończenia: 2019-02-10