Miejsce: ul. Lelewela

Inwestor: Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-11-19

Planowany termin zakończenia: 2018-12-13