Miejsce: Makuszyńskiego

Inwestor: Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczecie prac: 2018-11-23

Planowany termin zakończenia: 2018-12-09