Informujemy, że dnia 27.11.2018r. w związku z realizacją zadania pn: "Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy" Wykonawca robót wprowadzi zmianę tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Grunwaldzka-Jasna-Wrocławska i na ul. Wrocławskiej. Wprowadzona zmiana dotyczy głównie etapowania ciągu ruchu pieszych, gdyż prace drogowe i utrudnienia dotyczą obszaru chodnika i ścieżki rowerowej. Mogą wystapić jedynie utrudnienia miejscowe w jezdni w związku z koniecznością rozładunku/załadunku materiałów do budowy.

Miejsce: ul.Grunwaldzka,Jasna,Wrocławska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Utrudnienia dotyczą obszaru chodnika i ścieżki rowerowej.Rozpoczęcie prac:2018-11-27

Planowany termin zakończenia: 2018-12-28