Uprzejmie informujemy,że w dniu 26.11.2018r. na prośbę Wykonawcy robót realizującego zadanie pn:"Budowa ulic Leszczyna i Osada" wprowadzony został kolejny Etap tymczasowej organizacji ruchu polegający na całkowitym zamknięciu dla ruchu samochodowego ulicy Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok oraz zamknięciu jednego pasa ruchu ul. Widok w strefie robót ok. 40 m. Na ul. Widok ruch odbywać się będzie wahadłowo. Wprowadzone utrudnienia związane z powyższą organizacją ruchu przewiduje się do połowy grudnia 2018r.

Miejsce: ul.Leszczyna i Osada

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Leszczyna od ul. Ornej do ul. Widok. Rozpoczęcie prac: 2018-11-26

Planowany termin zakończenia: 2018-12-17