Informujemy, że od 22.11.2018r. na prośbę Wykonawcy robót dla zadania pn: "Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy" w związku z robotami bitumicznymi na poszerzeniach jezdni na rondzie Grunwaldzkim mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Bardzo prosimy wszystkich użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności.

Miejsce: rondo Grunwaldzkie

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Roboty bitumiczne w obszarze ronda Grunwaldzkiego. Rozpoczęcie prac :2018-11-22.

Planowany termin zakończenia: 2018-12-10