Uprzejmie informujemy,że od 22.11.2018r. na prośbę Wykonawcy robót na zadaniu pn:" Budowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy" wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w Etapie 4 od posesji Łochowska 59 do granicy miasta. Na w/w odcinku jezdni przeniesiony zostanie ruch pieszych na północną stronę ul. Łochowskiej. Wprowadzone zostanie także wahadło sygnalizacji świetlnej w obszarze ul. Nakielskiej 268.

Miejsce: ul.Łochowska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: ruch pieszy zostanie skierowany na północną stronę ul. Łochowskiej. Zosatnie wprowadzone wahadło sygnalizacji świetlnej w obszarze ul. Nakielskiej 268. Rozpoczęcie prac: 2018-11-22

Planowany termin zakończenia: 2019-03-26