Uprzejmie informujemy, że na prośbę Wykonawcy robót drogowych w ramach zadania pn: "Budowa ul. Świętopełka w Bydgoszczy" w dniu 13.11.2018r. nastąpi zamknięcie ul. Świętopełka na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Zawodzie. Planowany termin zamknięcia do dnia 15.12.2018r.

Miejsce: ul. Świętopełka

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zamknięcie ul. Świętopełka na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Zawodzie.Rozpoczęcie prac: 2018-11-13

Planowany termin zakończenia: 2018-12-15