Uprzejmie informujemy, że od 19.11.2018r. na prośbę Wykonawcy robót w związku z realizacją zadania pn.:" Budowa ul. Ruczaj w Bydgoszczy" wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu która będzie polegała na zamknięciu dla ruchu pojazdów i pieszych ul. Ruczaj w Bydgoszczy. Możliwość dojścia dla pieszych będzie możliwa wyłącznie do posesji przy ul. Ruczaj oraz dojazd wyłącznie dla pojazdów budowy oraz służb miejskich. Dodatkowo w II etapie organizacji ruchu podczas prowadzenia prac drogowych przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowa powstaną utrudnienia polegające na zawężeniu jezdni ul. Dąbrowa do szerokości 2,75 m. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do 15.12.2018r.

Miejsce: ul. Ruczaj

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zamknięcie ul. Ruczaj. Dodatkowo utrudnienia na ul. Dąbrowa. Jezdnia ul. Dąbrowa przy prowadzeniu prac przy skrzyżowaniu zostanie zawężona do szerokości 2,75 m. Rozpoczęcie prac: 2018-11-19

Planowany termin zakończenia: 2018-12-15