Miejsce: Wieluńska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa ulicy - Uwaga: wprowadzone zostanie obustronne zakmnięcie ulicy dla ruchu pojazdów. Rozpoczęcie prac: 2018-11-13

Planowany termin zakończenia: 2018-12-15