Miejsce: Jagiellońska (odcinek od ronda Jagiellonów na skrzyżowania z ul. Gdańską)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: prace związane z naprawą nawierzchni torowiska tramwajowego prowadzone na buspasie oraz na lewym pasie prowadzącym do ronda Jagiellonów. Prace będą rozpoczynały się około godz. 20:00~23:00 i będą kończyły się około godz. 4:00~6:00. Rozpoczęcie prac: 2018-11-13

Planowany termin zakończenia: 2018-11-16